Moje objednávky

Predfaktúra 20210422


Dodávateľ   Odberateľ  
  Ing. Pavol Berec – IRON GYM
Požiarnická 3972/27
080 01 Prešov
 

E-mail:
Tel:
info@irongym.sk
0944 740 760
E-mail:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
IBAN:
34508686
1020758618
1427516000/1111
SK02 1111 0000 0014 2751 6000
   

Dátum vystavenia:
Dátum dodania:
Dátum splatnosti:
24.09.2021
24.09.2021
01.10.2021
   

Tovar

Názov Počet kusov Cena za kus Celková cena
8 vstupov 1ks 35,00 € 35,00 €
Tovar spolu 35,00 €
Celková čiastka 35,00 €