O nás

IRON Gym

Je jediná telocvičňa svojho druhu v Prešove. Kombinujeme cviky, ktoré sú overené rokmi. Silové cviky, cviky z vlastnou váhou,  vzpieranie a základné cviky z gymnastiky. To tvorí základ nášho programu. V otvorenom priestore bez strojov kombinujeme rôzne cvičenia tak, aby sme zlepšili Vašu flexibilitu, techniku, silu, obratnosť, vytrvalosť.

Pripravujeme a plánujeme tréningový program tak, aby ste videli zlepšenia. Náš program smerujeme vždy ku konkrétnemu cieľu (zlepšenie určitých cvikov, nárast sily,atď.).
Na tréningu je vždy prítomný tréner. Učíme, vysvetľujeme a opravujeme technické prevedenie cvikov. Sledujeme to, čo robíte a dbáme na to, aby ste to robili bezpečne. Individuálne upravujeme cviky a tréningy podľa schopností a potrieb ľudí na tréningu.