Moje objednávky

Číslo obj. Názov balíčka Platnosť od Platnosť do Zvyšné vstupy Cena balíčka Platba Stav balíčka  
20220856 Mesačná NEW 05.11.2022 05.12.2022 neobmedzené 59 € Čaká sa Aktívny  
20220764 1 vstup 06.10.2022 06.11.2022 0 / 1 6 € Zaplatené Neaktívny  
20220760 1 vstup 05.10.2022 05.11.2022 0 / 1 6 € Čaká sa Neaktívny  
20220625 9 vstupov GOLD 22.08.2022 22.10.2022 0 / 9 40 € Čaká sa Neaktívny  
20220570 9 vstupov NEW / mesiac študent NEW 26.07.2022 26.09.2022 0 / 9 50 € Čaká sa Neaktívny  
20220317 Student Mesiac 11.04.2022 11.05.2022 neobmedzené 36 € Čaká sa Neaktívny  
20210658 8 vstupov 26.12.2021 26.02.2022 0 / 8 35 € Čaká sa Neaktívny  
20210422 8 vstupov 24.09.2021 24.11.2021 0 / 8 35 € Čaká sa Neaktívny  
20210297 8 vstupov 05.08.2021 05.10.2021 0 / 8 35 € Zaplatené Neaktívny  
20210265 OPEN GYM 22.07.2021 22.08.2021 0 / 1 3 € Zaplatené Neaktívny  
20210063 Student Mesiac 09.05.2021 09.06.2021 neobmedzené 36 € Zaplatené Neaktívny